TRA 4PXAAU24BS3HAA 2.0 TON TRANE BRANDED UNCASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXABU24BS3HAA 2.0 TON TRANE BRANDED UNCASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXABU30BS3HAA 2.5 TON TRANE BRANDED UNCASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXABU36BS3HAA 3.0 TON TRANE BRANDED UNCASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXACU36BS3HAA 3.0 TON TRANE BRANDED UNCASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXCBU24BS3HAA 2.0 TON TRANE BRANDED CASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS
TRA 4PXCBU30BS3HAA 2.5 TON TRANE BRANDED CASED COIL FOR SPLIT SYSTEMS